Brza naplata fakture

Brza naplata fakture™ je novi brend na domaćem finansijskom tržištu. On simbolizuje efikasnu uslugu brze analize, obračuna, ugovaranja i isplate nedospelih računa odnosno faktura, koje izdavalac fakture predaje faktoru, tj. nama na naplatu.

Opšti rok za isplatu ugovorene naknade za posao odnosno za isporučenu robu i usluge je 60 dana, odnosno 45 dana za državna i preduzeća lokalnih samouprava.

Ne čekajte da vaše fakture dospeju na naplatu, već odmah po izdavanju vašem kupcu, predajte ih nama i razmenite za preko potrebnu gotovinu, koja će vam bez ikakvog zastoja omogućiti poslovanje i novi ciklus proizvodnje.

Koraci u faktoringu

 1. Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu.
 2. Kupac odnosno dužnik odmah proknjiži primljeni račun kao obavezu odnosno kao potraživanje dobavljača.
 3. Prodavac poziva Alchemist – Brza naplata fakture™ i ustupa potraživanje. Alchemist – Brza naplata fakture™ postaje faktor u ovom pravnom poslu, u skladu sa Zakonom o faktoringu.
 4. Alchemist – Brza naplata fakture™ proverava bonitet kupca odnosno dužnika i ako je dužnik likvidan odnosno ima zadovoljavajući bonitet, Alchemist doo sastavlja ugovor, aneks ugovora u kojem je iskazana naknada faktora i obaveštenje i dostavlja prodavcu odnosno izdavaocu fakture.
 5. Ustupilac potraživanja, tj. prodavac i izdavalac fakture, odlazi u svoju poslovnu banku i registruje menice, potom ih donosi pečatirane i potpisane Alchemistu.
 6. Nakon kratke provere dokumentacije i potraživanja, Alchemist – Brza naplata fakture™ odmah, najkasnije sutradan isplaćuje ugovoreni jednokratni iznos prodavcu odnosno ustupiocu potraživanja.
 7. Alchemist – Brza naplata fakture™ potom čeka umesto prodavca rok naveden u fakturi, ili do opšteg roka od 60 dana, da bi naplatio od dužnika pun iznos na koji glasi faktura.

Koraci u obrnutom faktoringu

 1. Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu.
 2. Kupac odnosno dužnik ustupa dugovanje Alchemist – Brza naplata fakture™ uz obezbeđenu saglasnost poverioca, tj izdavaoca fakture.
 3.  Alchemist – Brza naplata fakture™ sastavlja ugovornu dokumentaciju i traži od dužnika tj. kupca dostavljanje fakture koja je predmet posla o faktoringu.
 4. Alchemist – Brza naplata fakture™ isplaćuje celokupni fakturisani iznos poveriocu prema dostavljenoj fakturi.
 5. Alchemist – Brza naplata fakture™ čeka do dogovorenog roka naplatu fakture i naplaćuje od kupca iznos na koji glasi faktura uvećan za naknadu faktoru za ovaj posao.

Popunite odmah elektronski upit i dobićete od nas informaciju da li možemo da poslujemo.

ili

Popunite odmah elektronski zahtev za faktoring ako smatrate da možemo poslovati i možete dobiti konkurentnu ponudu već u toku današnjeg dana.

Brže je bolje! Alchemist – Brza naplata fakture
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google